Wednesday, December 3, 2008

Kolkata Skyline

Kolkata Skyline
Kolkata Skyline, originally uploaded by KaushiK™.

No comments: